Category Archives: Uncategorized

Điện mặt trời

Từ làn sóng phản đối điện tái tạo làm tăng nguy cơ mất an toàn lưới điện, Đức trở thành một trong 5 nước dẫn đầu thế giới về điện sạch.Tôi xin kể bạn nghe câu chuyện năng lượng tái tạo của nước Đức.Lý do: hầu hết chính sách giá điện cố định (FIT) cho […]